Allotjament per a cavalls i ponis jubilats o retirats

A La Corona Residència Equina els cavalls disposen de grans espais naturals (parcel·les de 50.000 a 300.000 m2) que inclouen pastures, boscos, àrees d’arbustos i abeuradors, i que compten amb tanca elèctrica en tot el perímetre, per a poder allotjar cavalls i ponis retirats o jubilats .

Fins ara, la nostra experiència està sent fabulosa. Els cavalls i ponis, en la seva immensa majoria, s’integren sense dificultats en els diversos ramats que s’allotgen dins una mateixa parcel·la.

Així, en un mateix espai conviuen diferents ramats en plena harmonia, que a la vegada, interaccionen entre ells de manera dinàmica i tranquil·la, donant lloc a una gran varietat de reaccions, situacions i experiències que repercuteixen positivament en el benestar anímic i mental dels cavalls i ponis.

Vull demanar-vos més informació

Allotjament per a cavalls en períodes de descans o recuperació

A més de les parcel·les dedicades a acollir cavalls i ponis retirats, a La Corona Residència Equina disposem de diferents i amplis espais per a allotjar cavalls i ponis que requereixin descans després de període de forta activitat física o per altres motius.

Aquests cavalls o ponis també poden ser integrats dins els ramats que viuen a La Corona Residència Equina, formades majoritàriament per cavalls retirats o jubilats.

És el meu cas, podeu posar-vos en contacte amb mi?

Allotjament per a poltres en creixement

A La Corona Residència Equina també allotgem a poltres en convivència amb els ramats d’adults. Els cavalls del ramat influeixen molt positivament en l’educació dels poltres durant els primers anys del seu creixement.

Els poltres allotjats a la nostra residència equina estan creixent de manera excepcional. Els grans espais els permeten moure’s amb plena llibertat i corren i juguen sense limitacions d’espai. Físicament es desenvolupen del tot i el seu caràcter es modela segons les ensenyances dels seus companys adults.

Necessito informació per allotjar al meu poltre

Espais per a activitats de coaching, equinoteràpia i teràpies assistides amb cavalls

Realitzes activitats assistides amb cavalls? A La Corona Residència Equina disposem de diferents espais perquè professionals com tu puguin dur a terme activitats com coaching, equinoteràpia, etc.

Disposem de tarifes diferents per a activitats en ramat o per a altres que requereixin grups reduïts de cavalls. Les tarifes inclouen la disposició dels cavalls, la preparació de les parcel·les, les assegurances corresponents per a professors i alumnes, entre altres.

Els cavalls que usem per a activitats amb grups reduïts són preferentment de l’Asociación Refugio Equino Platero, que té alguns cavalls allotjats a La Corona Residència Equina. D’aquesta manera, els ingressos de l’activitat pel concepte de l’ús dels cavalls, va directament a la dita associació, ajudant-los en les seves actuacions de rescat i ajuda de cavalls i ponis maltractats, abandonats o en situació de risc.

Disposem també de tarifes reduïdes per a entitats que acreditin que són associacions sense ànim de lucre que actuen en l’àmbit de la protecció animal, el medi ambient, l’ajuda a la infància i a persones en risc d’exclusió.

M’interessa!