agost 12, 2014

Desparasitació externa i interna dels equins

La Corona Residència Equina, d'acord al nostre Pla higienicosanitari aprovat per l'administració autonòmica, duem a terme els tractaments de desparasitació externa i interna dels nostres equins.

Els paràsits estan a l'aguait a la primavera i estiu, i hem de prestar especial atenció a les paparres.

Els nostres cavalls, lliures de paràsits!

Afegir un comentari

_COMMENT_OK_
_COMMENT_KO_
Responsable del fitxer: Pablo Serra Hinault
Finaltat: resoldre els dubtes plantejats.
La Legitimació: és gracies al teu consentimient.
Destinataris: les dades es troben allotjades en la meva plataforma de hosting.
Podràs exercir els Teus Drets d'Accés, Rectificació, Limitació o Suprimir les dades enviant un correu electrònic ainfo@retirodecaballos.com o davant l'Autoritat de Control
Trobaràs més informació a (POLÍTIQUES DE PRIVACITAT)