may 21, 2014

Embalant el fenc per als cavalls

A La Corona Residència Equina ja estem embalant el fenc d'alguns dels nostres camps. Allà on detectem que l'espiga del raigràs comença a madurar, portem a terme el collit i l'embalatge, ja que les espigues molt madures no els agraden gaire els cavalls, les prefereixen tendres. A l'esquerra, una foto dels nostres camps al vesprejar...

Afegir un comentari

_COMMENT_OK_
_COMMENT_KO_
Responsable del fitxer: Pablo Serra Hinault
Finaltat: resoldre els dubtes plantejats.
La Legitimació: és gracies al teu consentimient.
Destinataris: les dades es troben allotjades en la meva plataforma de hosting.
Podràs exercir els Teus Drets d'Accés, Rectificació, Limitació o Suprimir les dades enviant un correu electrònic ainfo@retirodecaballos.com o davant l'Autoritat de Control
Trobaràs més informació a (POLÍTIQUES DE PRIVACITAT)