Professionals de la nostra màxima confiança

Volem que coneguis als professionals en els què dipositem tota la nostra confiaça per tal d’assegurar el benestar del teu cavall. Treballen en àrees molt diverses i són molt bons coneixedors dels cavalls i de les seves necessitats. Tots ells, experts en el seu camp, amb molts anys d’experiència sobre les esquenes. Junts, formem un gran equip!

Eguisof, centre Veterinari Equí Col·laborador

La Corona Residència Equina compta amb Eguiosof com a centre veterinari equí col·laborador, que supervisa el Pla Higiènicosanitari de l’explotació i ens assessora en tot el que es relaciona amb els tractaments i cures veterinàries en general.

Visitar web

Professionals específics

Altres professionals d’actuacions concretes visiten el nostre centre d’allotjaments de cavalls, tots ells excel·lents i de la nostra màxima confiança.

Juntament amb Eguisof, el nostre centre veterinari col·laborador, aquests són els professionals als quals recorrem, sempre que el propietari no prefereixi una altra opció de la seva confiança i així ens ho faci saber, que serà a qui recorrerem per a qualsevol qüestió relacionada amb el seu cavall.

ERIK RENOBELL, odontologia equina

Visitar web

ALBERT FLORES, podologia equina

Visitar web

ALBERTO SARRIA, podologia equina

Visitar web

SILVIA MART KORFF, osteòpata equina

Visitar web

SERGIO VIDAL JÓDAR, maneig i domatge equina etològica

Visitar web

EVA CANO GALN, equitació especialitzada en comportament equí

Visitar web

col·laboracions

La Corona Residència Equina manté col·laboracions específiques amb diverses empreses i associacions. Estan dirigides a la protecció i el coneixement dels equins i dels ecosistemes en què habiten, en sentits molt diversos.